Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Dạy Bằng Tiếng Anh Phường 05, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/05/2021 18:12:32

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9, Dạy Bằng Tiếng Anh,
Mức lương: 3.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7, CN (từ 17h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 05, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Dạy Bằng Tiếng Anh 05 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: