Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Dạy Song Ngữ Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 22:48:49

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 4.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (từ 19h-20h30)
Thông tin: học sinh trường quốc tế Á châu
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Dạy Song Ngữ Bình Trưng Đông Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: