Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Dạy Song Ngữ Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/06/2021 18:46:26

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng, Giáo viên: 2tr7/3b (dạy 90phút)
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (19h-21h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Á Châu
Yêu cầu gia sư: Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Dạy Song Ngữ Linh Tây Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: