Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Lớp 11 Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/05/2021 15:09:00

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9, Lớp 11,
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T3,5 (từ 18h, 18h30)
Thông tin: học sinh
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Lớp 11 Linh Xuân Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: