Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Phường 02, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 22:01:50

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3,5 (16h30-18h30)
Thông tin: học sinh nam, trường Bình lợi Trung
Yêu cầu gia sư: Cử Nhân Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 02, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 02 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: