Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Phường 03, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/06/2021 11:58:28

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T247 (Sau 18h30)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 03, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 03 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: