Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Phường 04, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 25/11/2020 14:49:55

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: thỏa thuận với phụ huynh, ưu tiên học T7,CN sắp xếp
Thông tin: học sinh nam trường Hồng Hà
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 04, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 04 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: