Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Phường 08, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 03:11:16

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx chiều-tối
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 08, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 08 Quận 10 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: