Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Phường 08, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 01:34:03

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp (sáng-chiều-tối)
Thông tin: học sinh nữ, yếu anh văn
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, Đầu tháng 6 học hè, lớp 8 lên 9
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 08, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 08 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: