Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Phường 09, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 18:06:01

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sx tối T3-5(19h30->) hoặc chiều CN (15h->)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ, dạy 2 tiếng
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 09, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 09 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: