Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Phường 10, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 14/11/2020 01:20:34

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T246 (17h30 – 19h)
Thông tin: học sinh nam, trường Hà Huy Tập
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 10, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 10 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: