Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 17/04/2021 20:39:50

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.100.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T6,7 (19h30-21h30)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 12 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: