Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Phường 13, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 20:12:06

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.400.000đ/tháng, sinh viên: 1tr6/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối T357 (sau 18h->) hoặc sáng T7
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Nữ, Giáo viên: 2tr4 or Sinh viên: 1tr6
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 13, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 13 Quận 10 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: