Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Phường 13, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 14/04/2021 04:07:38

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T35 (chiều từ 14h trở đi), vô năm chuyển về tối
Thông tin: học sinh nữ, trường Đức Trí
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 13, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 13 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: