Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Phường 14, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 16/11/2020 21:44:29

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: chọn: T23456, CN (18h -19h30)
Thông tin: học sinh nam, trường trương vĩnh ký
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 14 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: