Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Phường 15, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 17:47:10

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 (Từ 17h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường Hoàng Hoa Thám
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ, Phí 400k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 15, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 15 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: