Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Phường 24, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 14:33:38

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T3,5, 7 (từ 17h trở đi), T7, CN (rãnh cả ngày)
Thông tin: học sinh nam, trường phan bội châu
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 24, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 24 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: