Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Phường An Lạc, Bình Tân, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 26/11/2020 19:46:48

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 600.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7 (17h-20h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường An Lạc, Bình Tân, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 An Lạc Bình Tân TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: