Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 06:35:45

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 900.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Thứ 6 từ 5h30-7h30, thứ 7 (3h30-5h30), chủ nhật (4h30-6h30)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Bình Chiểu Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: