Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Phường Bình Trị Đông A, Bình Tân, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 14:57:04

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Tối sắp xếp (từ 19h, 19h30)
Thông tin: học sinh nam, trường An Nhơn
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Trị Đông A, Bình Tân, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Bình Trị Đông A Bình Tân TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: