Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 22:54:01

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T3,5 (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường Độc Lập
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Long Thạnh Mỹ Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: