Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Phường Long Trường, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/06/2021 21:23:43

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối 3,5,7 (5h30)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Long Trường, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Long Trường Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: