Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 02:57:47

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sáng T7, CN (từ 8h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn Du
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Nguyễn Thái Bình Quận 1 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: