Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 21/01/2021 21:20:21

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối T2,4 (18h->)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Phú Trung Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: