Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Phường Tân Hưng, Quận 7, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 14/01/2021 15:18:00

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Ưu tiên: chiều T3,5 (16h->) hoặc sáng T7,CN (9h->)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Hưng, Quận 7, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Tân Hưng Quận 7 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: