Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Phường Tân Quy, Quận 7, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 12:58:16

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn Chiều T246 hoặc T357 (từ 14h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Nguyễn Ảnh Thủ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, GV dạy lâu dài, ôn thi vào 10 và dạy luôn lớp 10
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Quy, Quận 7, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Tân Quy Quận 7 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: