Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/06/2021 17:08:24

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 150.000đ/buổi
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sắp xếp
Thông tin: học sinh nam, trường Hoài Đức
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, Phí 150k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Tăng Nhơn Phú A Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: