Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 22:33:38

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng, giáo viên: 2tr (dạy 90phút)
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp
Thông tin: học sinh nam, trường Mỹ Hạnh
Yêu cầu gia sư: Nam/Nữ, GV: 2tr | SV: 1tr4
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Thị trấn Hóc Môn Hóc Môn TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: