Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp Lá Lớp 1 Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 13/05/2021 05:12:15

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp Lá, Lớp 1,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T24 (18h-20h) + 1b sắp xếp
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp Lá Lớp 1 Tây Thạnh Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: