Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp Lá Lớp 2 Phường 02, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 16/11/2020 15:36:19

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp Lá, Lớp 2,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3,5,7 (hè học từ 15h trở đi, vô năm học từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh trường Đông Ba
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 02, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp Lá Lớp 2 02 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: