Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp Lá Lớp 3 Phường 15, Quận Gò Vấp, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 15:44:48

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp Lá, Lớp 3,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7, CN (15h-16h30)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 15, Quận Gò Vấp, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp Lá Lớp 3 15 Quận Gò Vấp TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: