Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp Lá Lớp 4 Xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 21/12/2020 23:57:54

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp Lá, Lớp 4,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (18h30-20h30)
Thông tin: 1 bé lớp 4 + 1 bé 4 tuổi
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Sư Phạm Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp Lá Lớp 4 Phước Thạnh Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: