Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Ôn Thi Đại Học Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 13:44:16

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối 3,5,7,cn (sau 6h)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Ôn Thi Đại Học Phú Mỹ Hưng Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: