Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Ôn Thi Đại Học Phường 03, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 24/02/2021 16:07:28

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: chiều – tối sắp xếp (13h-> rãnh)
Thông tin: hs nam, yếu av, chịu học
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 03, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Ôn Thi Đại Học 03 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: