Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Ôn Thi Đại Học Phường 27, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 22:30:14

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 300.000đ/buổi
Số buổi: sắp xếp
Thời gian: Các buổi chiều trong tuần
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, Phí 300k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 27, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Ôn Thi Đại Học 27 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: