Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Ôn Thi Đại Học Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 08:01:56

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 600.000đ/tháng, lương 150k/1b
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T3,5 (sau 17h trở đi); T7 (từ 13h trở đi), CN (sáng)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, Phí 200k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Ôn Thi Đại Học Sơn Kỳ Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: