Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Ôn Thi Đại Học Phường Thủ Thiêm, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 14:29:26

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 2.700.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T6 (chiều 15h trở đi), T7 (Từ 17h30 trở đi), CN (sáng hoặc chiều)
Thông tin: 3 học sinh, ôn thi tốt nghiệp
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam, Phí 350k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Thủ Thiêm, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Ôn Thi Đại Học Thủ Thiêm Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: