Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Phường 09, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/05/2021 15:16:23

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7, CN( sắp xếp)
Thông tin: học viên nam trên 30 tuổi
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam, gia sư sư phạm hoặc khoa học xã hội và nhân văn
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 09, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn 09 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: