Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Phường 10, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/06/2021 11:52:33

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: chọn các buổi tối (từ 19h-21h)
Thông tin: học viên nữ, ôn thi anh văn đầu ra tiếng anh tương đương toeic 400đ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 10, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn 10 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: