Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Phường 11, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 18:59:32

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (Sáng 9h)
Thông tin: Học viên nữ 25t, Học từ đầu
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn 11 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: