Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Phường 14, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 10:06:42

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sáng sắp xếp
Thông tin: hv nữ, 24t, trình độ khoảng eilts 6.0
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ, Dạy Luyện phát âm giọng anh
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn 14 Quận 10 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: