Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Phường 14, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 09:19:30

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy:
Mức lương: 4.000.000đ/tháng, Lương: 250k/1buổi
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp
Thông tin: Học viên nữ, 28 tuổi, đã giao tiếp được
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn 14 Quận 10 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: