Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 05:43:22

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối sắp xếp (19h->)
Thông tin: hv nam, 30t, học từ đầu về ngữ pháp
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, SV dạy cứng ngữ pháp
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Thạnh Mỹ Lợi Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: