Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 1 Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 13:59:28

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T23456 (từ 17h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường Á Châu
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 1 Nhị Bình Hóc Môn TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: