Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 1 Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 09/03/2021 10:37:41

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sx tối 24 hoặc 6 sau 17h
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 1 Tân Thông Hội Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: