Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 1 Lớp 3 Phường 15, Quận Gò Vấp, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 16:32:53

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 3,
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 (từ 18h trở đi)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 15, Quận Gò Vấp, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 1 Lớp 3 15 Quận Gò Vấp TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: