Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 1 Phường 05, Quận Gò Vấp, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 24/02/2021 17:00:19

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: tối t2->t6 từ 19h
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, sv kèm thêm rèn chữ cho bé
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 05, Quận Gò Vấp, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 1 05 Quận Gò Vấp TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: