Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 1 Phường 05, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 02/07/2021 08:57:24

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: tối 2->6 từ 16h ->
Thông tin:
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 05, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 1 05 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: