Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 1 Phường 06, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 15/06/2021 04:49:51

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2357 (từ 17h30 trở đi)
Thông tin: Học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 06, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 1 06 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: