Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 1 Phường 06, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 08:26:49

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx tối từ 17g
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 06, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 1 06 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: